Montaza, ispitivanje i puštanje u rad

Tank Farm

Korisnik: Victoria Group -Šid

Pois radova:

Montaža merno-regulacione opreme, podešavanje pred puštanje u rad, puštanje u rad, izrada projekta izvedenog stanja. Nosilac tehnologije: LURGI AG.
Oprema:

 • DCS:  Yokogawa
 • Field equipment : E&H, Yokogawa

Datum: 2007

Sistem automatskog upravljanja i monitoringa tehnoloških procesa (ASUTP) (ASUTP)

Korisnik: GAZPROM NEFT NIS ad

Opis posla: Elektro i instrumentalni radovi na adaptaciji mernih instalacija na bušotinama (176 kom) i sabirnim stanicama (21 kom).

Oprema:

 • TREI
 • GEOSTAR
 • MOXA
 • Bullet Ubiquiti / Wavion WBS-2400

Datum: 20010./20011

Autopretakalište – Rafinerija nafte Pančevo

Korisnik: GAZPROM NEFT NIS ad

Opis radova: Mašinski i instrumentalni radovi na modernizaciji autopretakališta u Rafineriji nafte Pančevo.

Oprema:

 • EMERSON

Datum: 2012

Vodonik (HGU) – Rafinerija nafte Pančevo

Korisnik: GAZPROM NEFT NIS ad
Opis radova: Izvođenje mašinskih, instrumentalnih radova za potrebe izgradnje Vodonika   u Rafineriji nafte Pančevo.

Oprema:

 • YOKOGAWA

Datum: 2012.

Izdvajanje CO2 iz prirodnog gasa – Rafinerija gasa Elemir

Korisnik: GAZPROM NEFT NIS ad

Opis radova:

Isporuka materijala, elektro i instrumentalni radovi:

 • Isporuka kablova, kablovskih trasa
 • Elektro-prateće grejanje – isporuka materijala i montaža
 • Montaža field opreme i ožičenje u DCS kabinetu
 • MCC
 • Konfiguracija field opreme (protok, nivo, pritisak, temperatura )
 • Podešavanje pred puštanje u rad
 • Puštanje u rad

Oprema: 

 • EMERSON

Datum: 2013./2014./2015.

Ugradnja sistema stacionarnog merenja vibracija na rotacionoj opremi

Korisnik: GAZPROM NEFT NIS ad

Opis radova: Isporuke i izvođenje instrumentalnih radova za potrebe Projekta „Ugradnja sistema stacionarnog merenja vibracija na rotacionoj opremi” u Rafineriji nafte Pančevo.
Oprema:

 • BENTLY NEVADA

Datum: 2014

Hydrocracking, Rafinerija nafte Pancevo

Korisnik: GAZPROM NEFT NIS ad

Opis radova:

 • Opšte instalacije, uzemljenje
 • Ekvipotencijalizacija sistema

Oprema:

 • OBO BETTERMAN
 • SCHNEIDER ELECTRIC
 • ZUMTOBEL

Datum: 2011./2012.

Železničko pretakalište – Rafinerija nafte Pančevo

Korisnik: GAZPROM NEFT NIS ad

Opis radova:

 • Isporuka materijala, instrumentalni i mašinski radovi na procesnim instalacijama, fabrikacija i ugradnja 24 merna skida, ugradnja kontrolnog sistema
 • Isporuka materijala, instrumentalni i mašinski radovi na modernizaciji “Krak A,B,C”
 • Projekat izvedenog stanja
 • Priprema za puštanje u rad
 • Puštanje u rad
 • Probni rad

Oprema:

 • EMERSON

Datum: 2010./2011.

GILB – Namešavanje motornih benzina

Korisnik: GAZPROM NEFT NIS ad

Opis radova:

 

Isporuka materijala, elektro i instrumentalni radovi:

 • Isporuka kablova, kablovskih trasa, razvodnih kutija i ostale montažne opreme
 • Montaža field opreme i ožičenje DCS kabineta
 • MCC
 • Konfiguracija field opreme (protok, nivo, pritisak, temperatura)
 • Priprema za puštanje u rad
 • Puštanje u rad
 • Probni rad

Oprema:

 • EMERSON
 • SIEMENS

Datum: 2015./2016.

Gasna stanica – Janosik, Velika Greda

Korisnik: NIS – Srbijagas

Opis radova: Purchase of measurement-control equipment, installation on gas stations .
Oprema:

 • YOKOGAWA – transmitters
 • ELSTER
 • ABB – Gas Chromatograph

Datum: 2014./2015.