Istorija

Nastanak , razvoj i aktuelni status firme MERA d.o.o. Zrenjanin

 

          MERA kao samostalna radnja za obavljanje privredne delatnosti elektro instalacija, izrade i opravke elektrotehničkih proizvoda, projektovanja i srodnih tehničkih usluga sa sedištem u Kleku, osnovana je 01.11.1990.

Radnja je 21.06.1994. prerasla u MERA, pp za inženjering, proizvodnju, održavanje i montažu merno-regulacione opreme i sistema automatskog upravljanja, p.o.

1988 godine, sa 14 stalno zaposlenih radnika i novim sedištem u poslovnom prostoru Mala varoš II/39 u Zrenjaninu, MERA pp se preorganizuje u d.o.o. u celosti zadržavajući sva dotadašnja komercijalno – tehnička opredeljenja sa trendom daljeg kadrovskog jačanja i rasta.

Upućivanjem na poslove većeg obima i složenosti uz stalno opremanje,tehnička usavršavanja i snaženje  MERA izlazi iz početnih okvira zahvatajući svojom delatnošću i deo elektroenergetike i mašinsko tehnološke opreme koji sisteme automatskog upravljanja proizvodnih postrojenja u celosti kvalitetno zaokružuju.

Sa 70 zaposlenih radnika ciljane strukture i resorske organizacije (Inženjering; Montaža;Servis; Proizvodnja)  tehničkim znanjima, iskustvima, kvalitetom proizvoda i usluga MERA nastoji da pretstavlja prepoznatljivog partnera potencijalnih Investitora u domenu Naftne, Petrohemijske, Farmaceutske, Prehrambene, … industrije u regionu Srbije i šire, kao i najvećih svetskih proizvođača merno – regulacione, elektroenergetske i mašinsko – tehnološke opreme i sistema automatskog upravljanja.

 

 

U Zrenjaninu, april 2015.

         Mera d.o.o. Zrenjanin
Direktor 
Đorđe Vlatković