O nama

POLITIKA KVALITETA

… [Više]

ISTORIJA

Nastanak , razvoj i aktuelni status firme MERA d.o.o. Zrenjanin

MERA kao samostalna radnja za obavljanje privredne delatnosti elektro instalacija, izrade i opravke elektrotehničkih proizvoda, projektovanja i srodnih tehničkih usluga sa sedištem u Kleku, osnovana je 01.11.1990.

[Više]

SERTIFIKATI

Sertifikati: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, IIW 3834
Licence zaposlenih: 430, 450,451,453,330,350,352,353
Licence firme: P030E4 – Upravljanje elektromotornim pogonima – automatika, merenje i regulacija za objekte za preradu nafte i gasa,…
[Više]