Proizvodne hale

Hala kompanije GEZE, 6750 m2

Korisnik: GEZE d.o.o. Zrenjanin

Opis radova: Isporuka opreme, kablova, montažnog materijala i elektro-montažni radovi na instalacijama opšte namene, instalacioni radovi na računarskoj mreži

Datum: 2009.

Hala – Proizvodnja tečnih deterdženata

Korisnik: BEOHEMIJA INHEM d.o.o. Zrenjanin

Opis radova: Isporuka opreme, kablova, montažnog materijala i elektro-montažni radovi na instalacijama opšte namene i međupogonsko kabliranje.

Datum: 2008.

Hala Cooper Standard

Korisnik: Cooper Standard d.o.o. Sremska Mitrovica

Opis radova: Isporuka opreme, kablova, montažnog materijala, elektro-montažni radovi na instalacijama

Datum: 2014/2015

Izgradnja veznog objekta – Hala kompleksa “Drexel Meyer”, 1,320 m2

Korisnik: PHIWA d.o.o.
Opis radova: Isporuka opreme, kablova, montažnog materijala i elektro-montažni radovi

Datum: 2012.

Izgradnja električnih instalacija glavnog objekta br. 2 – PHIWA d.o.o.

Korisnik: PHIWA d.o.o.

Opis radova: Isporuka opreme, kablova, montažnog materijala i elektro-montažni radovi

Datum: 2012.

Proizvodne hale I,II,III,IV – 10 000m2

Korisnik: Proizvodnja Mile Dragić

Opis radova: Projektovanje i montaža elektroenergetskih instalacija na proizvodnim halama.

Datum: 1997.-2002.