Tank Gauging reference

Rafinerija nafte Novi Sad – rekonstrukcija

Korisnik: GAZPROM  NEFT NIS ad

Obim radova: Mašinski, elektro i instrumentalni radovi na modernizaciji merenja i praćenja nivoa u skladišnim rezervoarima.
Oprema:

 • System: SIEMENS
 • Field equipment: EMERSON

Datum: 2011.

Skladištenje goriva – Ledinci

Korisnik: JP TRANSNAFTA

Obim radova: Nabavka opreme, kablova, kablovskih trasa, polaganje kablova, izrada kablovskih trasa, montaža opreme, povezivanje. Konfiguracija, kalibracija i integracija radarskih merila u sistem Tank Master.
Oprema:

 • Rosemount  EMERSON

Datum: 2014.

Rezervoar FB1801

Korisnik: GAZPROM NEFT NIS ad

Obim radova: Nabavka opreme, elektro i instrumentalni radovi na rekonstrukciji i modernizaciji rezervoara FB-1801 u rafineriji nafte Pančevo.
Oprema:

 • Rosemount EMERSON

Datum: 2013.

Sfere – NIŠ

Korisnik: GAZPROM NEFT NIS ad

Obim radova: Nabavka opreme i montažnog materijala, montaža i puštanje u rad.
Oprema:

 • Radarsko merilo nivoa – Rosemount EMERSON
 • Transmiter temperature – Rosemount EMERSON
 • Transmiter pritiska – Rosemount EMERSON
 • Remote Display Rosemount EMERSON
 • Multispot temperature Sensor with water level sensor Rosemount EMERSON

Datum: 2012.

Rezervoar FB0713 – rekonstrukcija

Korisnik: GAZPROM  NEFT NIS ad

Obim radova:

 • Demontaža opreme
 • Nabavka opreme
 • Ugradnja nove opreme, konfiguracija, puštanje u rad

Oprema:

 • Rosemout EMERSON
 • Transmiteri pritiska – Rosemount EMERSON

Datum: 2014.

API Separator

Korisnik: GAZPROM  NEFT NIS ad

Obim radova: Nabavka, ugradnja, konfiguracija, puštanje u rad radarskog merila nivoa.
Oprema:

 • System: SIEMENS
 • Field equipment: EMERSON

Datum: 2014.

Rezervoar 100m3

Korisnik: GAZPROM  NEFT NIS ad

Obim radova:

 • Nabavka, montaža, konfiguracija i puštanje u rad radarskog merila nivoa
 • Nabavka i ugradnja instrumentalne opreme
 • Nabavka i ugradnja kablova i kablovskih trasa

Oprema:

 • VEGA

Datum: 2015.

Rekonstrukcija i modernizacija instalacija za merenje nivoa u skladišnim rezervoarima. Broj rezervoara – 11)

Korisnik: GAZPROM  NEFT NIS ad

Obim radova: Montaža opreme, konfiguracija, puštanje u rad.
Oprema:

 • Rosemount EMERSON

Datum: 2010./2011.

Separator CO2, Elemir

Korisnik: GAZPROM  NEFT NIS ad

Obim radova: Montaža opreme, konfiguracija, puštanje u rad.
Oprema:

 • Rosemount EMERSON

Datum: 2010./2011.